Forma prowadzenia:
warsztaty

Cele:
Przygotowanie uczestnika do zaprezentowanie swojej osoby
Praca nad zasobami i obszarami do wzmocnienia
Nabycie pewności poprzez doświadczenie i wsparcie coachingowe
Wzmocnienie i poprawa błędów poprzez analizę nagrania prezentacji
Praca nad wizerunkiem uczestnika

WIĘCEJ

Forma prowadzenia: 
warsztaty

Cele szkolenia:
Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
Dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
Poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem

WIĘCEJ