Networking to możliwość zbudowania nowych relacji oraz wymiany doświadczeń z innymi ludźmi mające na celu stworzenie własnej sieci kontaktów biznesowych. Wykorzystując właśnie mechanizmy networkingu stworzyliśmy autorskie  kursy językowe nastawione na intensywną wspólną pracę angażującą w naukę i dającą widoczne efekty.

Zajęcia skierowane są do kadry managerskiej lub zarządzającej średniego i wyższego szczebla.  

W ramach zajęć oferujemy:

  • Zajęcia obecnie obejmują naukę języka angielskiego na trzech różnych poziomach zaawansowania (wymogiem jest min. podstawowa znajomość języka)
  • Zajęcia w grupach 7-12 osób
  • Autorskie rozwiązanie The Challenge:
    • 50% kursu stanowią zajęcia w ujęciu tradycyjnym  – lekcje odbywają się w siedzibie szkoły, nastawione na podnoszenie umiejętności mówienia (konwersacje) oraz znajomości gramatyki i słownictwa.
    • 50% kursu to zajęcia oparte na idei networkingu – wspólnej dyskusji, wymianie pomysłów i doświadczeń. Przestrzeń zostaje swobodnie zaaranżowana, w celu dostarczenia stymulacji i przełamania schematu „lekcyjnego” – nowe otoczenie sprzyja inspiracji i twórczemu myśleniu. Spotkania nastawione na podnoszenie kompetencji związanych z mówieniem oraz prezentowaniem treści w obcym języku.
    • Tematyka zajęć ściśle związana z zagadnieniami biznesowymi
Darmowy test z angielskiego