Kurs językowy ogólny skierowany jest do wszystkich, którym zależy na podniesieniu własnych kompetencji  językowych. 

Główny nacisk kładziemy na ćwiczenie umiejętności mówienia w obcym języku poprzez wykorzystanie naszych autorskich metod, wspartych poszerzaniem wiedzy z zakresu gramatyki oraz słownictwa.  

WIĘCEJ

Pakiety tematyczne to autorskie zajęcia dla osób nastawionych na podnoszenie swoich umiejętności językowych w ciekawy i niestandardowy sposób. 

Kurs zorientowany jest na określony blok tematyczny, co umożliwia skupienie  osób o podobnych zainteresowaniach czy hobby pozytywnie wpływają na poziom zaangażowania w cały proces i chęć nauki. 

WIĘCEJ

Darmowy test z angielskiego