Dedykowane kursy biznesowe Warszawa

Kurs skierowane do pracowników różnego szczebla. 

Jest to rozwiązanie atrakcyjne zarówno pod względem kosztowym jak i czasowym, wykorzystujące procesy dynamiki grupowej w celu zwiększenia efektywności nauczania. Zajęcia odbywają się w siedzibie Klienta.

Oferujemy: 

  • zajęcia w grupach do 10 osób (w przypadku zajęć grupowych)
  • grupy homogeniczne pod względem poziomu umiejętności
  • autorskie rozwiązania: przewaga konwersacji, połączenie tradycyjnych metod nauczania z elementami interaktywnymi

Częstotliwość lekcji oraz czas trwania dostosowane są do możliwości pracowników ale jednorazowo zajęcia nie są dłuższe niż 1,5 h. 

Tematyka kursów dopasowana jest do potrzeb Klienta. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów General Language z elementami języka biznesowego, Business Language bądź zajęć ukierunkowanych na słownictwo branżowe czy przygotowanie do egzaminów certyfikujących.

Oferujemy również możliwość prowadzenia zajęć indywidulanych – zarówno u Państwa w firmie, jak i w naszej siedzibie. 

DEDYKOWANE KURSY INDYWIDUALNE skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej. 

Takie rozwiązanie umożliwia optymalne dopasowanie zajęć do możliwości czasowych kursanta, tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi.

Darmowy test z angielskiego