kursy biznesowe języka angielskiego The Challenge School

Angażujący i interesujący proces nauki przekłada się na widoczne efekty: umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach. Oferowane przez The Challenge szkolenia językowe mają na celu podniesienie kompetencji językowych pracowników, poprzez:

 • przełamanie bariery ‘mówienia’ w obcym języku dzięki autorskim rozwiązaniom metodycznym kładącym nacisk na elementy konwersacyjne oraz kształtowane umiejętności prezentacji treści na forum;
 • ćwiczenie umiejętności językowych w różnorodnych sytuacjach (m.in. zawodowych, towarzyskich);
 • poszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz zagadnień gramatycznych wsparte ćwiczeniami praktycznymi, wymagającymi zastosowania zdobytej wiedzy.

 

Dedykowane kursy biznesowe w The Challenge to:

 • przygotowanie grup homogenicznych pod względem poziomu umiejętności;
 • częstotliwość lekcji oraz czas trwania dopasowane od wymagań zleceniodawcy (ale jednorazowo nie dłuższe niż 1,5 h);
 • tematyka dopasowana do potrzeb uczestników kursu;
 • możliwość przeprowadzenia kursów o różnorodnej tematyce: General Language z elementami języka biznesowego, Business Language bądź słownictwo branżowe;
 • przygotowanie do egzaminów certyfikujących;
 • nacisk położony na konwersacje i praktyczne wykorzystywanie języka;
 • umiejętne połączenie tradycyjnych metod nauczania (podręcznik, zadania) z elementami interaktywnymi oraz multimediami;
 • uzupełnienie kursów o dodatkowe moduły weryfikujące wiedzę w realnych sytuacjach: "Próba generalna".
Darmowy test z angielskiego