Z przyjemnością informujemy, że od grudnia 2012 roku, jesteśmy partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

 W naszym ośrodku egzaminacyjnym możecie Państwo:

 • zarejestrować się na egzamin TOEIC, TFI, TOEIC Bridge lub WiDaF;
 • przygotować się do egzaminów ETS, zarówno do egzaminów z języka angielskiego: TOEIC, TOEIC Bridge, jak i do egzaminów z francuskiego (TFITM) oraz niemieckiego (WiDaF);
 • zdać egzamin TOEIC w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek lub zdać egzamin w dowolnie wybranym terminie, na żądanie;
 • zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC;

TOEIC (Test of English for International Communication)

Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 10000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Format egzaminu

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) - 100 pytań/zadań testowych
Sekcja I - interpretacja fotografii 10 pytań
Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 30 pytań
Sekcja III - dłusze dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego 30 pytań
Sekcja IV - dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej 30 pytań
Reading Comprehension (czas trwania: 75 minut) - 100 pytań/zadań testowych
Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu 40 pytań
Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego 12 pytań
Sekcja VII
 • autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów
 • teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej
28 pytań
20 pytań

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu TOEIC można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące. Więcej informacji na stronie

Uznawalność

Więcej informacji dostępnych jest na stronie

TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie

Certyfikaty TOEIC

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów:
 • pomarańczowy: 10 – 215 punktów
 • brązowy: 220 – 465 punktów
 • zielony: 470 – 725 punktów
 • niebieski: 730 – 855 punktów
 • złoty: 860 – 990 punktów
Więcej informacji dostępnych jest na stronie

Terminy egzaminów

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu

Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:
 • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
 • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

TOEIC Bridge

TOEIC bridge to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu(z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:

 • interpretacja fotografii,
 • zadania typu pytanie-odpowiedź,
 • krótkie dialogi.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego,w tym:

 • uzupełnianie zdań,
 • test rozumienia tekstu pisanego.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można "oblać". Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

 • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;
 • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;
 • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;
 • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
 • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie TOEIC bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

Przygotowanie do egzaminu

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące. Więcej informacji dostępnych jest na stronie

Uznawalność

TOEIC bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie "umożliwiającym komunikację", czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

 • Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
 • Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
 • Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych
 • Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

TOEIC bridge i CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC bridgeodnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

 • A1 = 92+
 • A2 = 134+
 • B1 = 170+

Certyfikat TOEIC bridge

Każdy zdający egzamin TOEIC bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4. Więcej informacji dostępnych jest na stronie

Terminy egzaminów

Szczegółowych informacji na temat dat sesji egzaminacyjnych można zasięgnąć kontaktując się z ...

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

Koszt egzaminu

Cena egzaminu to 275 złotych.

TFI - Test de Français International

Test de Français International to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin TFI TM trwa 1 h 50 minut i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części
 • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów
 • Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów
Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.
Przykładowy test do pobrania Przykładowy test online

Format egzaminu

Listening Comprehension (czas trwania: ok. 42 minuty) - 90 pytań / zadań testowych
Sekcja I – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 40 pytań
Sekcja II - dłuższe dialogi z pytaniami 30 pytań
Sekcja III - dłuższe wypowiedzi i konwersacje 20 pytań
Reading Comprehension (czas trwania 68 minut) - 90 pytań / zadań testowych
Sekcja IV – identyfikacja błędów w zdaniu 25 pytań
Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentami pasującymi do kontekstu 25 pytań
Sekcja VI - autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu 40 pytań

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Certyfikaty TFI TM

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów
 • pomarańczowy: 10 – 215 punktów
 • brązowy: 220 – 465 punktów
 • zielony: 470 – 725 punktów
 • niebieski: 730 – 855 punktów
 • złoty: 860 – 990 punktów
Więcej informacji dostępnych jest na stronie

Terminy egzaminów

Egzamin TFI TM jest organizowany w sesjach otwartych oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TFI TM gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu

Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:
 • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
 • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób

WiDaF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie.

Format egzaminu:

 • Sekcja I (105 minut)
  • Słownictwo
   • Tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp.
   • Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
  • Gramatyka
   • Koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
  • Czytanie
   • Teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.
 • Sekcja II (45 minut)
  • Słuchanie
   • Podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Przykładowy test do pobrania

Przykładowy test

Wyniki

Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:

Słownictwo:
0-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego:
0-330 punktów
Rozumienie ze słuchu:
0-330 punktów
 

Przykładowy certyfikat znajduje się na stronie:

Przykład

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Zobacz tabelę sprawności językowych WiDaF – opisową interpretację wyniku egzaminu. Nie zapomnij jej załączyć do swojego CV wraz z certyfikatem. W ten sposób pracodawca będzie wiedział jak interpretować Twój wynik. Tabela Sprawności Językowych

Uznawalność

W środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:

 • AGFA
 • Alcatel
 • Alstom
 • Canal+
 • Deloitte
 • DURA Automobile
 • France Telecom
 • Marks & Spencer
 • Marsh SA
 • Miele
 • Stelmi
 • Valeo
 • Deutsche Bank
 • Siemens
 • Bre Bank

Egzamin WiDaF i poziomy Rady Europy – CEF (Common European Framework)

W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób:

A2 = 000-246 punktów
B1 = 247-495 punktów
B2 = 496-735 punktów
C1 = 736-897 punktów
C2 = 898-990 punktów

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 2 tygodnie, często wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.

Terminy egzaminów

Egzaminy WiDaF są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzieli nasz ośrodek i biuro ETS w Polsce.

Koszt egzaminu

Egzamin kosztuje 400 złotych.
Zorganizowane grupy zdających, firmy i instytucje szkoleniowe mogą liczyć na atrakcyjne warunki współpracy.

Dane kontaktowe:

Piotr Kosiński
tel. +48 506 481 278
p.kosinski@tchl.pl
Darmowy test z angielskiego