Audyt Językowy ma na celu zapewnienie rzetelnej i obiektywnej oceny kompetencji językowych pracowników organizacji. Uzyskane wyniki umożliwiają skuteczne zaplanowanie procesu nauczania: określenie kierunku rozwoju, zdefiniowanie celów oraz wybór metod nauczania.

Dodatkowo, audyt językowy stanowi narzędzie:

  • pozwalające na ocenę postępów pracowników uczestniczących w prowadzonych szkoleniach językowych
  • wspomagające w procesie rekrutacji nowych pracowników
  • wspomagające w procesie zarządzania dokumentami i ich ewentualnymi tłumaczeniami
  • wspomagające komunikację zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji 

Główne korzyści płynące z audytu językowego organizacji:

  • Rzetelna i obiektywna ocena umiejętności pracowników
  • Kontrola skuteczności nad procesem szkolenia językowego 
  • Możliwość zwiększenia potencjału szkoleń językowych
  • Podniesienie efektywności kosztowej szkoleń językowych 
Darmowy test z angielskiego