• Play with us
  • New idea for language
  • Zagraj z nami po angielsku
 

„Próba generalna” jest  stałym elementem wszystkich kursów. To zestaw dodatkowych ćwiczeń praktycznych, podczas których uczestnicy wykorzystują  i sprawdzają nabytą wiedzę. Niezapowiedziane wcześniej sytuacje, w których znajdują się uczestnicy zajęć, stanowią okazję do tego, by zmierzyć się z prawdziwym problemem językowym inicjowanym przez lektorów i zagranicznych gości zaproszonych na zajęcia.

Takie podejście w dydaktyce stwarza bardzo realne warunki do ćwiczeń przed tym zanim dojdzie do konfrontacji w codziennym kontakcie z osobami mówiącymi w języku obcym. 

Ponadto "Próba generalna" to nowa perspektywa w ocenie własnej postępów nauki języka - pozwala realnie ocenić stopień posługiwania się językiem na poziomie jego użyteczności. Jest to sygnał dla uczestników naszych kursów, ale też dla lektorów: na co należy położyć większy nacisk na kolejnych etapach nauki. 

"Próba generalna" jest urozmaiceniem i przełamaniem rutyny na rynku monotonnych kursów językowych. Większa liczba stosowanych w nauce urozmaiceń gwarantuje, że ludzki umysł tworzy ciągle nowe skojarzenia pracując bardziej wydajnie.